Avís legal

A casita.cat en compliment de la normativa aplicable sobre el correcte ús i tractament de les dades de caràcter personal i legislació relativa a el comerç electrònic. La navegació en el nostre lloc web no requereix cap tipus de registre, la qual cosa permet que visiti la nostra pàgina web sense necessitat de identificar-se. No obstant això, per a alguns serveis i en especial aquells espais de participació, o descàrrega d’alguns documents cal que faciliti les seves dades personals. En aquest cas l’informarem cas per cas de la finalitat del tractament, responsable de l’arxiu i altres circumstàncies relacionades amb dades personals. En aquestes situacions, si decideix no revelar determinades dades personals sol·licitades no serà possible l’accés a determinades seccions de la pàgina web i no podrem oferir-los els serveis corresponents. Durant el tractament de les seves dades personals prenem mesures dissenyades adequadament per protegir aquesta informació davant possibles pèrdues, ús inadequat, accés no autoritzat, revelació, alteració o destrucció. Tot usuari que accedeixi a la pàgina web declara ser major d’edat i disposar de la capacitat legal necessària per a utilitzar el nostre lloc web de conformitat amb les Condicions Generals, que comprèn i accepta expressament i sense reserves. Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut íntegre de les presents Condicions Generals haurà d’abandonar aquest lloc web, no podent accedir ni disposar dels serveis que ofereix.

Dades de la responsable

Identitat de la responsable: Montserrat Camps Farre Nom comercial: casita.cat NIF: 36976547E Correu electrònic: [email protected] Utilització correcta del lloc web L’usuari assumeix la seva total responsabilitat sobre els continguts de les comunicacions enviades al web. L’usuari acorda realitzar un ús lícit i de bona fe del web en tot moment, actuant amb subjecció a llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums, no podent realitzar comunicacions o dur a terme altres actuacions que vulnerin drets de tercers o els propis del web o que posin en dubte el bon nom i imatge del web. El web es reserva el dret a suspendre el compte de qualsevol usuari cas de tenir coneixement fefaent que les comunicacions adscrites a aquest usuari incompleixen l’anterior.

Limitació de responsabilitat

El web realitzarà tots els esforços necessaris per mantenir la disponibilitat continuada de la pàgina web, però no garanteix la disponibilitat i la continuïtat en el funcionament del lloc web i dels seus serveis, pel que la seva utilització per part de l’usuari es porta a terme per la seva propi compte i risc, i sense que puguin exigir-se responsabilitats en aquest sentit. El web no serà responsable en cas de produir-se interrupcions en els serveis, lentitud, errors, i, en general, en cas de generar inconvenients per als usuaris que tinguin el seu origen en causes que escapin de control de la web, ja siguin atribuïbles a l’usuari o tinguin per origen causes de cas fortuït o força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 de el Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora de control de la web com ara: errors de proveïdors , de tercers, de companyies de serveis, actes de govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats, fallades produïdes com a conseqüència de fenomens naturals, apagades, o l’atac de hackers o altres especialitzats en vulnerar la seguretat o integritat dels sistemes informàtics, sempre que el web hagi implantat mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. El web no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes, indirectes, dany emergent o lucre cessant. Tot i que la web ha implantat totes les mesures adequades per garantir la seguretat del lloc web al màxim, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts de la pàgina web que puguin produir alteracions de el sistema informàtic de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats. El web estarà exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d’alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc. El web no pot garantir que els usuaris utilitzin el present lloc web, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Tampoc pot verificar la identitat dels usuaris que realitzen consultes pediàtriques, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que proporcionen. L’usuari accepta que el lloc web ha estat creat i desenvolupat de bona fe i l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l’usuari exonera aquest lloc web de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que el lloc web pogués generar-durant la seva navegació pel mateix.